Gazetka szkolna „Stówka” to dwumiesięcznik wydawany w naszej szkole od września 2008 r. Jest ona redagowana w ramach zajęć świetlicowych, przez około 10-osobowy zespół uczniów pod opieką 2 nauczycieli. „Stówka” jest odzwierciedleniem życia naszej szkoły, tego co aktualnie się w niej dzieje. Wszystko widziane oczami uczniów, szczegółowo przez nich opisane i zilustrowane. Dodatkowo w gazetce umieszczane są zdjęcia z  wyjść, imprez i uroczystości szkolnych. Poza aktualnymi wydarzeniami „Stówka” zawiera stałe rubryki, takie jak: „Łamigłówki mądrej główki”- zbiór zadań do wykonania dla uczniów czy „Z życia szkoły” . Redagowanie gazetki szkolnej pozwala uczniom rozwijać ich zainteresowania komputerowe i plastyczne, sprawia im to ogromną radość i daje satysfakcję. Z niecierpliwością oczekują kolejnego numeru.

Zespołem redakcyjnym opiekują się p. Edyta Płocha i p. Anna Pazur.

Najnowsze numery gazetki można obejrzeć poniżej:

„STÓWKA” /11-12/2022 GRUDZIEŃ 2022 (5,06 MB, PDF)

„STÓWKA” /09-10/2022 PAŹDZIERNIK 2022 (42,6 MB, PDF)

„STÓWKA” 5/05-06/2022 CZERWIEC 2022 (4,98 MB, PDF)

„STÓWKA” 4/03-04/2022 KWIECIEŃ 2022 (2,25 MB, PDF)

„STÓWKA” 3/01-02/2022 LUTY 2022 (15,4 MB, PDF)

„STÓWKA” 2/11-12/2021 GRUDZIEŃ 2021 (4,00 MB, PDF)

„STÓWKA” 1/09-10/2021 WRZESIEŃ 2021 (4,09 MB, PDF)

„STÓWKA” 5/05-06/2021 CZERWIEC 2021 (3,72 MB, PDF)

„STÓWKA” 4/03-04/2021 KWIECIEŃ 2021 (2,7 MB, PDF)

„STÓWKA” 3/01-02/2021 LUTY 2021 (2.28 MB, PDF)

„STÓWKA” 2/11-12/2020 GRUDZIEŃ 2020 (1.67 MB, PDF)

„STÓWKA” 1/09-10/2020 WRZESIEŃ 2020 (2.21 MB, PDF)