Informujemy, że od dnia 1 lutego 2023 r. rozpoczynamy przyjmowanie uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 zostanie utworzony 1 oddział klasy pierwszej dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ SPECJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024 (PDF, 100 MB)

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY (PDF, 72 MB)

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY (PDF, 34,5 MB)