Wszyscy nauczyciele szkoły to oligofrenopedagodzy. Poza tym pracują specjaliści:

  • Logopeda
  • Psycholog
  • Pedagog
  • Nauczyciele z dodatkowym przygotowaniem do prowadzenia wychowania fizycznego oraz fizjoprofilaktyki, korektywy i rehabilitacji ruchowej
  • Katechetka