Rada Rodziców w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 123

im. Kornela Makuszyńskiego w Warszawie:

PIERWSZE SPOTKANIE RADY RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

ODBĘDZIE SIĘ 4 PAŹDZIERNIKA 2022 O GODZINIE 8:00.

Przewodniczący:
p. IlonaSycz
Skarbnik:
p. Rafał Żurmanowicz
Sekretarz:
p. Agnieszka Banaszczak

Komisja Rewizyjna:

p. Krzysztof Boguszewski

p. Anna Paczuska

Kontakt: sps123rada@gmail.com

Rada Rodziców – SPRAWY BIEŻĄCE

Szanowni Rodzice,

pragniemy serdecznie podziękować za odzew i wpłaty jakich dokonaliście Państwo na fundusz Rady Rodziców w roku 2020/21.

Cieszy nas Państwa mobilizacja i zaangażowanie we wspólne działania na rzecz szkoły.

Bardzo dziękujemy w imieniu dzieci i zachęcamy do dalszych wpłat. Jednocześnie przypominamy, że wpłata wynosi

20 zł miesięcznie (100 zł na semestr), płatne przelewem na numer rachunku:

16 9291 0001 0220 1571 2000 0010,

Bank Spółdzielczy Biała Rawska o/ Brwinów.

W tytule podajemy imię i nazwisko dziecka oraz jaka klasa.

Składki zasilają fundusz Rady Rodziców skąd wracają do naszych dzieci w formie materiałów dydaktycznych, wyposażenia, imprez szkolnych, rożnych inicjatyw realizowanych przez Radę Pedagogiczną.

Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca

Ilona Sycz