Od 2012 roku w naszej szkole działa Samorząd Uczniowski.

Raz w roku (wrzesień/październik) wybierani są przewodniczący klas starszych.

Kadencja trwa 1 rok szkolny.

Samorząd spotyka się w miarę potrzeb i możliwości. Przedstawiciele samorządu są odpowiedzialni za zbiórkę plastikowych korków i baterii w szkole.

Opiekunami samorządu są p. Anna Pazur i p. Karina Wieczorek.