STAJNIA „AGMAJA”:

Dzięki Urzędowi Dzielnicy Żoliborz nasi uczniowie mają możliwość korzystania z hipoterapii na terenie Stajni „AGMAJA”. Cyklicznie uczęszczają na zajęcia, podczas których jeżdżą konno wykonując przy tym określone ćwiczenia.

SCEK (Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej):

Uczniowie naszej szkoły uczęszczają na lekcje malowania na sztalugach pod okiem specjalistów plastyków, a także na „Poranki Muzyczne”, gdzie poznają tajniki muzyki klasycznej.
Pracownicy SCEK wyposażyli również naszą szkołę w stroje i rekwizyty do przedstawień.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA PRZY ULICY ŚMIAŁEJ:

Od kilku lat szkoła współpracuje z Biblioteką Publiczną przy ulicy Śmiałej. Uczniowie uczestniczą w lekcjach bibliotecznych. Przez cały rok odbywają się wystawy prac plastycznych uczniów najczęściej związane tematycznie z aktualnie poznawanymi książkami. Była też wystawa pt. „Fałszerze z Czarnieckiego”, przedstawiająca impresje uczniów na temat dzieł słynnych malarzy.

STOWARZYSZENIE RODZIN I OPIEKUNÓW OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA „BARDZIEJ KOCHANI”:

Współpraca ze Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani” od lat układa się bardzo pomyślnie. Uczniowie naszej szkoły, dzięki uprzejmości zarządu Stowarzyszenia:
– wyjeżdżają na kolonie letnie;
– uczestniczą w zajęciach Klubu Inteligencji Emocjonalnej;
– biorą udział w projekcie mieszkalnictwa chronionego treningowego „Czas dorastania”;
– uczestniczą w Koncertach Marzeń, spotkaniach z aktorami;
– wyjeżdżają na wycieczki zagraniczne.

ORIGINAL PLAY:

Od października 2008r. w szkole odbywają są zajęcia wg metody „Original Play”. Prowadzi je grupa doświadczonych międzynarodowych terapeutów oraz przeszkolonych nauczycieli, pod kierunkiem twórcy metody dr Freda Donaldsona. Program ten jest oparty na 30-letnim doświadczeniu i badaniach nad zachowaniami towarzyszącymi zabawie dzieci. W efekcie tych działań powstała metoda uniwersalna, wykraczająca poza kulturowe, społeczne i językowe ograniczenia w komunikacji międzyludzkiej.

Uczniowie biorący udział w projekcie zdobywają nowe doświadczenia, wrażenia, postawy i umiejętności w relacjach z rówieśnikami i osobami dorosłymi, skoncentrowane na umiejętności unikania przemocy we własnych działaniach i działaniach innych osób, budowaniu poczucia pewności siebie i zaufania do siebie oraz innych osób i troski o bezpieczeństwo drugiego człowieka.

Wprowadzenie do terapii uczniów zabawy jako twórczej, naturalnej inwencji dziecka w oparciu o zasady programu „Original Play” – w zabawie wszyscy jesteśmy sobie równi i każdy jest jednakowo ważny – mają wpływ na poprawę relacji rówieśniczych oraz skuteczniejsze i szybsze rozwiązywanie konfliktów oraz sytuacji trudnych.