• Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w naszej placówce odbywa się w oparciu o indywidualne programy edukacyjne konstruowane dla każdego ucznia, w klasach liczących od 6 do 8 uczniów ( a w przypadku sprzężonej niepełnosprawności od 2 do 4 uczniów), w warunkach zapewniających komfort psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, nawiązywania pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem.
 • W edukacji stawiamy na takie umiejętności i wiadomości ucznia, aby mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb, mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego i kulturalnego na równi z innymi.
 • Na lekcjach WF uczniowie rozwijają sprawność fizyczną, uczą się gier zespołowych i poznają takie dyscypliny jak: tenis stołowy, piłka siatkowa i koszykówka. Uczą się działania zespołowego i przestrzegania zasad gier sportowych. Poznają też elementy aerobiku. Nieodłącznym elementem tych zajęć jest nauka jazdy na rowerze dwu- lub trójkołowym.
 • Rytmika to taniec, śpiew przy akompaniamencie pianina lub gitary, gra na instrumentach perkusyjnych, słuchanie różnych rodzajów muzyki oraz nauka relaksu przy odpowiednio dobranych utworach.
 • Zajęcia plastyczne dają szanse na rozwój wielu ukrytych talentów. Sprzyja temu różnorodność poznawanych technik – malowanie na szkle i drewnie, rysowanie tłustymi i suchymi pastelami, malowanie na jedwabiu, malowanie tuszem chińskim oraz modelowanie w glinie.
 • Wybrani uczniowie mają dodatkowe zajęcia indywidualne z psychologiem oraz pedagogiem szkolnym.
 • Wszyscy nauczyciele oraz pomoce nauczycieli przygotowani są do stosowania systemu komunikacji pozawerbalnej „MAKATON”.
 • Prowadzimy zajęcia w terenie, współpracując z wieloma instytucjami- uczniowie uczestniczą w lekcjach przyrodniczych, historycznych, bibliotecznych, muzealnych, warsztatach plastycznych, teatralnych, porankach muzycznych.
 • Wszystkim uczniom zapewniamy opiekę pozalekcyjną w ramach świetlicy szkolnej w godz. od 7.00 do 17.00, stołówka szkolna zapewnia możliwość skorzystania z obiadu w szkole.
 • Uczniowie uczestniczący w lekcjach religii poznają nowe piosenki i tańce, razem się modlą i przedstawiają sceny ewangeliczne za pomocą dramy. Kolejne klasy przeżywają wspólnie uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w naszym kościele parafialnym przy ul. Czarnieckiego.
 • Uczniowie mają zapewnioną opiekę zdrowotną – w szkole zatrudniona jest pielęgniarka.
 • Aktywnie współpracujemy z rodzicami, w placówce bardzo aktywnie działa Rada Rodziców , włączając się do projektowania i realizowania nowych kierunków rozwoju szkoły.
 • Współpracujemy także ze Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”, wspólnie realizując przedsięwzięcia na rzecz naszych uczniów.